• Educación Primaria

O noso Centro Educativo acolle na etapa de primaria a rapaces e rapazas de entre 6 e 12 anos. É unha etapa concertada que consta de 12 aulas distribuídas en 6 cursos con dúas liñas.

Horario da etapa:

 Septembro e Xuño De Outubro a Maio
MañásDe 9:00 a 14:00De 9:00  a 14:00
Tardes

O Centro ten xornada partida para as etapas de Infantil e Primaria de luns a venres; e os mércores pola tarde para Secundaria e Bacharelato. Por mor da situación sanitaria, e mentres dure a pandemia, o horario será continuado na xornada matinal para todas as etapas, prolongando o horario de Septembro e Xuño ao longo dos dez meses do curso escolar.

A nosa proposta educativa ten como finalidade:

  • Que os alumnos vivan experiencias e estean activos.
  • Favorecer que sexan autónomos.
  • Que interactúen entre si.
  • Utilizar metodoloxías que favorezan aplicar o aprendido, dar resposta a situacións e problemas reais e desenvolver o pensamento estratéxico.

Equipo docente:

O equipo docente formado polos titores, mestres e especialistas traballan conxuntamente con xefatura de estudos e departamento de orientación para dar a mellor das respostas as necesidades que os nosos alumnos precisen. Desde o equipo docente estamos atentos aos retos, abertos aos cambios, promovemos a innovación e a actualización continua.

Interrelación escola-familia:

Invitamos as familias a participar, dentro das posibilidades de cada un, na vida ordinaria do centro, tendo en conta o que nos poden ofrecer. Favorecemos canles de comunicación coas familias para facilitar o seguimento de procedemento de ensino-aprendizaxe dos seus fillos

Organización de espazos e tempos:

As nosas instalacións son, xunto cos recursos humanos, unha das nosas maiores fortalezas para poder ofertar unha educación de calidade. Cada aula está dotada de ordenador e pizarra dixital, conectados a rede, para unha maior inmersión nas TICs . Dispoñemos tamén de aulas de pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe, audiovisuais, música, arts and crafts, pavillón deportivo, teatro con recursos que permiten levar a cabo todas aquelas actividades que non se desenvolven nas aulas ordinarias.

 

Noticias Primaria

Empezamos abrendo o camiño do curso 2022/23

0
Coa chegada do mes de setembro, volve o día a día ás aulas, aínda que durante estes primeiros días son os membros da comunidade...

Visita o feirón!

0
Seguro que máis dun escoitou falar do feirón que temos montado este ano no cole. E se non é así agora mesmo volo contamos.Os...
  • Oferta Académica

1º Primaria
Ciencias Naturais
Ciencias Sociais
Educación Física
Educación Plástica
Lengua
Lingua
Matemáticas
Música
Relixión
BLOG 1ºA
BLOG PARA APRENDER XOGANDO
2º Primaria
Ciencias Naturais
Ciencias Sociais
Educación Física
Educación Plástica
Lengua
Lingua
Matemáticas
Música
Relixión
BLOG PARA APRENDER XOGANDO
3º Primaria
Ciencias Naturais
Ciencias Sociais
Educación Física
Educación Plástica
Lengua
Lingua
Matemáticas
Música
Relixión
4º Primaria
Ciencias Naturais
Ciencias Sociais
Educación Física
Educación Plástica
Lengua
Lingua
Matemáticas
Música
Relixión
5º Primaria
Ciencias Naturais
Ciencias Sociais
Educación Física
Educación Plástica
Lengua
Lingua
Matemáticas
Música
Relixión
6º Primaria
Ciencias Naturais
Ciencias Sociais
Educación Física
Educación Plástica
Lengua
Lingua
Matemáticas
Música
Relixión

Outros servizos