• Educación Secundaria

O noso Centro Educativo acolle os catro cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, todos eles concertados. Tamén oferta os dous cursos de Bacharelato nas modalidades Científico-Técnica e de Ciencias Sociais. Educación Secundaria  Postobligatoria (1º e 2º). Non están concertados

Horario da etapa:

Luns a Venres Mércores
De 8:30 a 14:05 De 8:30 a 14:05 e 15:50 a 17:30

 

Nosa proposta educativa ten como finalidade:

  • Conseguir que os adolescentes adquiran boas técnicas de estudo, se responsabilicen dos seus actos e decisións, tomen posturas sas ante a vida, usen o seu tempo libre adecuadamente.
  • Utilizar metodoloxías que favorezan aplicar o aprendido, dar resposta a situacións e problemas reais e desenvolver o pensamento estratéxico.
  • Fomentar o espírito crítico e a responsabilidade individual e grupal.
  • Acompañar a cada alumno individualmente no proceso de descubrimento da súa vocación-profesión.
  • Ofrecer unha formación de calidade que lles sirva para poder afrontar con éxito os seus estudos superiores.

Equipo docente:

O equipo docente formado polos titores, profesores e especialistas traballa conxuntamente con xefatura de estudos e departamento de orientación para dar a mellor das respostas ás necesidades que os nosos alumnos necesiten. Desde o equipo docente estamos atentos aos retos, abertos aos cambios, promovemos a innovación e a actualización continua.

Interrelación escola-familia:

Convidamos ás familias a participar, dentro das posibilidades de cada un, na vida ordinaria do centro… tendo en conta o que nos poden ofrecer. Favorecemos canles de comunicación coas familias para facilitar o seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos.

Organización de espazos e tempos:

As nosas instalacións son, xunto cos recursos humanos, unha das nosas maiores fortalezas para poder ofertar unha educación de calidade. Cada aula está dotada de computador e lousa dixital, conectados á rede, para unha maior inmersión nas Tics . Dispoñemos das seguintes aulas de uso común: audiovisuais, aula de informática, aula de debuxo, aula de música, taller de tecnoloxía, tres laboratorios (física, química e bioloxía), polideportivo, ximnasio, teatro, centro de tempo libre e unha excelente biblioteca.

Novas ESO/Bach

Inmersos en la Orquesta Sinfónica de Galicia!

0
Hoy los alumnos de 2° ESO asistieron al ensayo de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera. La pieza que ensayaban...

Sueños, descubre o musical.

0
A conta atrás para a estrea de Sueños xa empezou! A nova obra do compositor Toño Casado, autor de exitosos musicais como ‘33 El Musical’...

Festa de Don Bosco

Día de la Paz

  • Oferta Académica

 

1º ESO
Biología y Geología
Educación Física
Educación Plástica Visual y Audiovisual (en inglés)
Francés
Geografía e Historia
Inglés
Lengua Castellana y Literatura/ Refuerzo de Lengua
Lengua Gallega y Literatura
Matemáticas /Refuerzo de Matemáticas
Religión
Tutoría
2º ESO
Ciencias de la Naturaleza
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
Educación Física
Oratoria (en inglés)
Francés
Inglés
Lengua Castellana y Literatura/ Refuerzo de Lengua
Lengua Gallega y Literatura
Matemáticas/ Refuerzo de Matemáticas
Música
Religión
Tecnología
Tutoría
3º ESO
Biología y Geología
Educación Física
Educación Plástica Visual y Audiovisual (en inglés)
Física y Química
Geografía e Historia
Inglés
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Gallega y Literatura
Matemáticas
Música
Religión
Tecnologías
Tutoría
OPTATIVAS
Cultura Clásica Francés
4º ESO
Ciencias Sociales
Educación Física
Física y Química
TIC
Inglés
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Gallega y Literatura
Matemáticas
Religión
Tutoría
OPTATIVAS ( A escoger una por fila)
Francés Educación Plástica e Visual
Biología y Geología Economía

Más información