• Proceso de Admisión

(Art. 13: Información ao alumnado e ás familias)

1º. Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro en que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Se unha familia presenta unha solicitude de admisión tendo xa rexistrada outra para o mesmo alumno noutro centro, só poderá rexistrar a última sempre que veña acompañada da renuncia expresa por escrito á anterior (dentro do prazo de presentación de solicitudes)

As familias interesadas en solicitar praza en 1ºESO procedentes de centros públicos non poden facer a reserva no centro adscrito. Débese realizar en Salesianos A Coruña no prazo do 1 ao 20 de marzo.

 

  • Calendario e Datos a ter en conta
  • Baremos, Zonas de Influencia, Mapa das rúas

Baremos

Zonas de influencia

Mapa das rúas

  • Postos Vacantes

  • Ligazóns de interés