• Colexio San Xoan Bosco
  • Programación Anual

Programar, planificar, proyectar son tres verbos que apuntan al futuro, lo atisban, lo trazan. Para educar se necesita primero sentar y fijar el mapa del que queremos que venga ese futuro que buscamos. Y eso lo tenéis en vuestras manos: un faro, una guía para ayudar a crecer.

Programar, planificar y proyectar supone trabajo, imaginación, buenos propósitos. En vuestras manos ponemos parte del fruto de nuestro esfuerzo por diseñar el presente curso para que, al final, sus trabajos y sus días resulten fértiles. Y para todo eso queremos contar con vosotros, contigo.

  • Normas de Organización e Funcionamento

As Normas de Organización e Funcionamento son un conxunto de normas relativas á organizción e funcionamento do centro e xorden da participación e do consenso de toda a comunidade escolar (alumnado, profesores, personal de administración e servizos e nais e pais do alumnado). As normas de convivencia teñen como obxectivo fundamental desenvolver unhas relacións positivas entre os diferentes membros da comunidade educativa para lograr un clima escolar idóneo que facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar.

Proposta Educativa Salesiana

A proposta educativa salesiana baséase no sistema preventivo de Don Bosco

  • Organización do Centro

  • Lema do curso

Pincha nos carteis...

... para coñecer máis a fondo de qué va o lema do curso; cal é o tema que vainos axudar a camiñar ao longo dos 9 meses do curso.

Máis información

Plurilingüismo