• Bacharelato

O noso Centro Educativo acolle os catro cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, todos eles concertados. Tamén oferta os dous cursos de Bacharelato nas modalidades Científico-Técnica e de Ciencias Sociais. Educación Secundaria  Postobligatoria (1º e 2º). Non están concertados

Horario da etapa:

Luns a VenresMércores
De 8:30 a 14:05De 8:30 a 14:05 e 15:50 a 17:30

 

Nosa proposta educativa ten como finalidade:

  • Conseguir que os adolescentes adquiran boas técnicas de estudo, se responsabilicen dos seus actos e decisións, tomen posturas sas ante a vida, usen o seu tempo libre adecuadamente.
  • Utilizar metodoloxías que favorezan aplicar o aprendido, dar resposta a situacións e problemas reais e desenvolver o pensamento estratéxico.
  • Fomentar o espírito crítico e a responsabilidade individual e grupal.
  • Acompañar a cada alumno individualmente no proceso de descubrimento da súa vocación-profesión.
  • Ofrecer unha formación de calidade que lles sirva para poder afrontar con éxito os seus estudos superiores.

Equipo docente:

O equipo docente formado polos titores, profesores e especialistas traballa conxuntamente con xefatura de estudos e departamento de orientación para dar a mellor das respostas ás necesidades que os nosos alumnos necesiten. Desde o equipo docente estamos atentos aos retos, abertos aos cambios, promovemos a innovación e a actualización continua.

Interrelación escola-familia:

Convidamos ás familias a participar, dentro das posibilidades de cada un, na vida ordinaria do centro… tendo en conta o que nos poden ofrecer. Favorecemos canles de comunicación coas familias para facilitar o seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos.

Organización de espazos e tempos:

As nosas instalacións son, xunto cos recursos humanos, unha das nosas maiores fortalezas para poder ofertar unha educación de calidade. Cada aula está dotada de computador e lousa dixital, conectados á rede, para unha maior inmersión nas Tics . Dispoñemos das seguintes aulas de uso común: audiovisuais, aula de informática, aula de debuxo, aula de música, taller de tecnoloxía, tres laboratorios (física, química e bioloxía), polideportivo, ximnasio, teatro, centro de tempo libre e unha excelente biblioteca.

  • Oferta Académica

 

1ºBTO (Asignaturas Comunes)
Lengua Castellana y LiteraturaLengua Gallega y Literatura
Educación FísicaReligión
FilosofíaTecnologías de la Información y la Comunicación
InglésTutoría
 
OPTATIVAS (A escoger una por fila)
FrancésCultura Científica
Matemáticas IMatemáticas CC.SS. I
Física y QuímicaEconomía
A escoger una entre: Biología y Geología / Dibujo Técnico IHª del Mundo Contemporáneo
2ºBTO (Asignaturas Comunes)
Historia de EspañaLengua Gallega y Literatura
Lengua Castellana y LiteraturaReligión
InglésTutoría
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO CIENCIAS E TecnologíaSASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO HUMANIDADES E Ciencias Sociales
Matemáticas IIMatemáticas Aplicadas II
QuímicaEconomía de la Empresa
A escoller unha:  Física / Ciencias de la TierraGeografía
A escoger una: Bioloxía / Dibujo Técnico IIHistoria de la Filosofía
TICFrancés

Novas ESO/Bach

Fálame da emigración co 3ºESO

0
Afundación colaborou un ano máis co noso centro nunha nova edición do seu programa interxeracional «Fálame da emigración», tras a súa interrupción desde 2020...

Entrega dos premios do XIII Concurso Literario Don Bosco

0
O pasado mércores fíxose entrega dos premios do XIII Concurso Literario Don Bosco que organiza a asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco do...

Don Bosco 2023

Festa de Nadal

Abrindo camiños ao 2023