• Bacharelato

O noso Centro Educativo acolle os catro cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, todos eles concertados. Tamén oferta os dous cursos de Bacharelato nas modalidades Científico-Técnica e de Ciencias Sociais. Educación Secundaria  Postobligatoria (1º e 2º). Non están concertados

Horario da etapa:

Luns e MartesMércores, Xoves e Venres
De 8:30 a 14:45De 8:30 a 14:05

O Centro ten xornada partida para as etapas de Infantil e Primaria de luns a venres; e os mércores pola tarde para Secundaria e Bacharelato. Por mor da situación sanitaria, e mentres dure a pandemia, o horario será continuado na xornada matinal para todas as etapas, prolongando o horario de Septembro e Xuño ao longo dos dez meses do curso escolar.

Nosa proposta educativa ten como finalidade:

  • Conseguir que os adolescentes adquiran boas técnicas de estudo, se responsabilicen dos seus actos e decisións, tomen posturas sas ante a vida, usen o seu tempo libre adecuadamente.
  • Utilizar metodoloxías que favorezan aplicar o aprendido, dar resposta a situacións e problemas reais e desenvolver o pensamento estratéxico.
  • Fomentar o espírito crítico e a responsabilidade individual e grupal.
  • Acompañar a cada alumno individualmente no proceso de descubrimento da súa vocación-profesión.
  • Ofrecer unha formación de calidade que lles sirva para poder afrontar con éxito os seus estudos superiores.

Equipo docente:

O equipo docente formado polos titores, profesores e especialistas traballa conxuntamente con xefatura de estudos e departamento de orientación para dar a mellor das respostas ás necesidades que os nosos alumnos necesiten. Desde o equipo docente estamos atentos aos retos, abertos aos cambios, promovemos a innovación e a actualización continua.

Interrelación escola-familia:

Convidamos ás familias a participar, dentro das posibilidades de cada un, na vida ordinaria do centro… tendo en conta o que nos poden ofrecer. Favorecemos canles de comunicación coas familias para facilitar o seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos.

Organización de espazos e tempos:

As nosas instalacións son, xunto cos recursos humanos, unha das nosas maiores fortalezas para poder ofertar unha educación de calidade. Cada aula está dotada de computador e lousa dixital, conectados á rede, para unha maior inmersión nas Tics . Dispoñemos das seguintes aulas de uso común: audiovisuais, aula de informática, aula de debuxo, aula de música, taller de tecnoloxía, tres laboratorios (física, química e bioloxía), polideportivo, ximnasio, teatro, centro de tempo libre e unha excelente biblioteca.

  • Oferta Académica

 

1ºBTO (Asignaturas Comunes)
Lengua Castellana y LiteraturaLengua Gallega y Literatura
Educación FísicaReligión
FilosofíaTecnologías de la Información y la Comunicación
InglésTutoría
 
OPTATIVAS (A escoger una por fila)
FrancésCultura Científica
Matemáticas IMatemáticas CC.SS. I
Física y QuímicaEconomía
A escoger una entre: Biología y Geología / Dibujo Técnico IHª del Mundo Contemporáneo
2ºBTO (Asignaturas Comunes)
Historia de EspañaLengua Gallega y Literatura
Lengua Castellana y LiteraturaReligión
InglésTutoría
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO CIENCIAS E TecnologíaSASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO HUMANIDADES E Ciencias Sociales
Matemáticas IIMatemáticas Aplicadas II
QuímicaEconomía de la Empresa
A escoller unha:  Física / Ciencias de la TierraGeografía
A escoger una: Bioloxía / Dibujo Técnico IIHistoria de la Filosofía
TICFrancés

Novas ESO/Bach

Empezamos abrendo o camiño do curso 2022/23

0
Coa chegada do mes de setembro, volve o día a día ás aulas, aínda que durante estes primeiros días son os membros da comunidade...

Notas ABAU

0
Salesianos S. Juan Bosco, terceiros da Coruña, primeiro entre os centros sostidos con fondos públicos.O Colexio Salesianos S. Juan Bosco optivo na parte xeral...

Liga Maker Dron 3º ESO

Despedida promoción 2020