• Bacharelato

O noso Centro Educativo acolle os catro cursos de Educación Secundaria Obrigatoria, todos eles concertados. Tamén oferta os dous cursos de Bacharelato nas modalidades Científico-Técnica e de Ciencias Sociais. Educación Secundaria  Postobligatoria (1º e 2º). Non están concertados

Horario da etapa:

Luns e MartesMércores, Xoves e Venres
De 8:30 a 14:45De 8:30 a 14:05

O Centro ten xornada partida para as etapas de Infantil e Primaria de luns a venres; e os mércores pola tarde para Secundaria e Bacharelato. Por mor da situación sanitaria, e mentres dure a pandemia, o horario será continuado na xornada matinal para todas as etapas, prolongando o horario de Septembro e Xuño ao longo dos dez meses do curso escolar.

Nosa proposta educativa ten como finalidade:

  • Conseguir que os adolescentes adquiran boas técnicas de estudo, se responsabilicen dos seus actos e decisións, tomen posturas sas ante a vida, usen o seu tempo libre adecuadamente.
  • Utilizar metodoloxías que favorezan aplicar o aprendido, dar resposta a situacións e problemas reais e desenvolver o pensamento estratéxico.
  • Fomentar o espírito crítico e a responsabilidade individual e grupal.
  • Acompañar a cada alumno individualmente no proceso de descubrimento da súa vocación-profesión.
  • Ofrecer unha formación de calidade que lles sirva para poder afrontar con éxito os seus estudos superiores.

Equipo docente:

O equipo docente formado polos titores, profesores e especialistas traballa conxuntamente con xefatura de estudos e departamento de orientación para dar a mellor das respostas ás necesidades que os nosos alumnos necesiten. Desde o equipo docente estamos atentos aos retos, abertos aos cambios, promovemos a innovación e a actualización continua.

Interrelación escola-familia:

Convidamos ás familias a participar, dentro das posibilidades de cada un, na vida ordinaria do centro… tendo en conta o que nos poden ofrecer. Favorecemos canles de comunicación coas familias para facilitar o seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos.

Organización de espazos e tempos:

As nosas instalacións son, xunto cos recursos humanos, unha das nosas maiores fortalezas para poder ofertar unha educación de calidade. Cada aula está dotada de computador e lousa dixital, conectados á rede, para unha maior inmersión nas Tics . Dispoñemos das seguintes aulas de uso común: audiovisuais, aula de informática, aula de debuxo, aula de música, taller de tecnoloxía, tres laboratorios (física, química e bioloxía), polideportivo, ximnasio, teatro, centro de tempo libre e unha excelente biblioteca.

  • Oferta Académica

 

1ºBTO (Asignaturas Comunes)
Lengua Castellana y LiteraturaLengua Gallega y Literatura
Educación FísicaReligión
FilosofíaTecnologías de la Información y la Comunicación
InglésTutoría
 
OPTATIVAS (A escoger una por fila)
FrancésCultura Científica
Matemáticas IMatemáticas CC.SS. I
Física y QuímicaEconomía
A escoger una entre: Biología y Geología / Dibujo Técnico IHª del Mundo Contemporáneo
2ºBTO (Asignaturas Comunes)
Historia de EspañaLengua Gallega y Literatura
Lengua Castellana y LiteraturaReligión
InglésTutoría
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO CIENCIAS E TecnologíaSASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO HUMANIDADES E Ciencias Sociales
Matemáticas IIMatemáticas Aplicadas II
QuímicaEconomía de la Empresa
A escoller unha:  Física / Ciencias de la TierraGeografía
A escoger una: Bioloxía / Dibujo Técnico IIHistoria de la Filosofía
TICFrancés

Novas ESO/Bach

Despedida promoción 2020

0
O venres 3 de setembro foi a data escollida, por fin! para poder despedir como merecía ao alumnado que rematou bacharelato no ano 2020:...

Publicación de calificacións e revisións

0
As cualificacións de setembro publicaranse na plataforma o lunes día 6 ás 17,00 horas. Para revisión cos profesores débese pedir cita mediante correo por...

Más información