CPR Salesiano San Xoan Bosco

 • Máis que un centro

Salesianos é máis que unha escola, supón unha opción educativo-pastoral integral e a tempo completo, inspirado  no estilo educativo humano-cristiá do “Pai e Mestre da Xuventude”, como nomeou San Juan Pablo II a Don Bosco, que pon ó alumno no centro.

 • CALIDADE: Temos o selo de calidadesegundo a Norma ISO 9001-2008 que nos compromete en realizar o proceso educativo con rigor.
 • EDUCACIÓN EN VALORES: Educamos en valores e apostamos pola calidade educativa nun ambiente no que tratamos que pais e alumnos se sintan como na casa e vexan cumpridas as súas expectativas.
 • CENTRO PLURILINGÜE:Como centro plurilingüe introducimos progresivamente materias impartidas en inglés e potenciamos a conversación nesta lingua co auxiliar nativo nas aulas. Desenrolamos o Programa Avanzado de Idiomas Salesiano (PAIS) e somos centro examinador oficial de Cambridge e centro autorizado de Trinity. Realizamos programas de inmersión lingüística en Primaria, ESO e Bacharelato.

Estamos comprometidos coas novas tecnoloxías, presentes en todas e cada unha das nosas aulas. Salesianos é un centro católico de portas abertas a todo o mundo, prestando un servizo social importante e realizando actividades de prevención cos nenos e mozos, pensando tamén en axudar aos pais a compatibilizar a vida familiar e laboral. Traballamos en rede cos outros ambientes e servizos da obra Salesiana na Coruña e da zona.

Funcionamento do centro

Cada ano realizamos unha programación anual en base a un lema. Podes coñecer ao equipo directivo, ao equipo docente, comisións...

Proposta educativa

A proposta educativa do centro basease no sistema preventivo de Don Bosco.

 • Etapas educativas

Don Bosco e seu Sistema Preventivo

Os salesianos son os titulares do noso colexio e Don Bosco o seu fundador. Preme para coñecer a súa pedagoxía e estilo propio.

Salesianos na Coruña

Máis de 100 anos de presenza na cidado educando a nenos e xóvenes, e atendendo a diversidade de familias da Coruña e súa contorna.

 • O Colexio en cifras
706
Alumnos
51
Profesores
20
PAS
14
Salesianos
 • O futuro comenza aquí

Metodoloxías Activas

As metodoloxías activas forman parte do noso proxecto educativo como un elemento clave dentro do proceso de ensino-aprendizaxe onde o propio alumno é o protagonista. Dende pequenos, poñemos en marcha diferentes estratexias para enfocar o traballo dende un punto de vista da investigación, traballo en equipo, etc.

Orientación

Departamento de orientación formado pola orientadora, titores, especialistas… realizando seguemento continuado e acompañamento de todo o alumnado.

Plurilingüismo

O plurilingüismo é un elemento moi importante dentro do proxecto do centro, potenciado a través do Programa Avanzado de Idiomas Salesiano (PAIS)

Chromebook en 6ºEP e ESO

Dende o curso 2018-2019 trabállase na aula utilizando as novas tecnoloxías a través de un modelo 1x1 (un alumno, un dispositivo)

Snappet en 3º e 4º de EP

O traballo adaptativo que ofrece Snappet é un dos puntos fortes nestes cursos, pois permiten ao alumno reforzar aquilos elementos do curriculo que aínda non estéan afianzados

Departamento de Pastoral

Todos os colexios salesianos están en coordinación a través da Delegación de Pastoral Xuvenil, que se concreta no noso centro a través do Equipo de Pastoral para dinamizar e motivar as diferentes campañas, bos días e otros elementos do caracter propio do centro.

Sistema de Xestión da Calidade

Sistema de Xestión da Calidade que está certificado por APPLUS segundo a norma ISO 9001:2008

Escola de Música (ESMUSA)

A Escola de Música Salesianos potencia as habilidades cognitivas e desenvolve o cerebro dos nenos dende pequenos a través da música, expresión corporal, aprendendo a tocar un instrumento...

Servizo de Comedor

O servizo do comedor escolar ofrécese especialmente coa finalidade de compatibilizar a vida labora e familiar. Elabórase un menú detallado e equilibrado de septiembre a xuño.

 • Instalacións
 • Novas Tecnoloxías
Cada aula dispón de cañón de proxección, ordenador e conexión a internet.
 
 • Pavillón e Ximnasio
O pavillón con gradas dispón dunha pista de fútbol sala e outros recursos como vestiario o marcador dixital.
 
 • Taller de Tecnoloxía
O taller de tecnoloxía está situado a pie de patio, con mesas de traballo en grupo, ferramentas, etc.
 
 • Dormitorio
Aula habilitada para que o alumnado máis pequeno poidan descansar e durmir a siesta despois de comer e comenzar descansados as clases da tarde.
 
 • Aula de Informática
Unha aula de informática con 35 equipos de mesa, máis o do profesor conectado a un proxector. tamén dispón de conexión wifi
 
 • Laboratorio de Bioloxía
Laboratorio con unha zona de aula para impartir as clases teóricas e laboratorio anexo para prácticas, experimentos, etc
 
 • Aula de Debuxo
Aula equipada con mesas individuais co obxectivo da realización de diferentes proxectos técnicos ao longo do curso.
 
 • Aula de interioridade
Aula de reciente creación para potenciar o plan de interioridade, como un lugar de referenza, traballar a súa expresión corporal, a súa educación emocional e apertura á trascendeza.
 
 • Carrito de Chromebooks
Armario portatil con 30 chromebooks para as propostas metodolóxicas dixitais. Botiquín para posibles reparacións.
 
 • Laboratorio de Química
Laboratorio preparado para a realización das prácticas das asignaturas de química en ESO e Bacharelato.
 
 • Aula de Psicomotricidade
Zona situada no edificio de infantil para traballar a psicomotricidade e a expresión corporal dos máis pequenos do colexio.
 
 • Teatro
Ten capacidade para acoller a 550 persoas distribuidas en Platea e Primeiro Anfiteatro. Conta con todos os medios técnicos necesarios para a representación de obras de teatro aficionado y/o profesional, así como para a realización de concertos, reunións e presentacións.
 
 • Ónde estamos?

Atopámonos en A Coruña, na rúa Hospital nº 14:

Noso teléfono é 981 203 550 e o noso fax é 981 220 901.

Se queres tamén podes poñerte en contacto con nos a través desta ligazón