• Acollida Matinal

O colexio conta cun servizo de acollida matinal para o alumnado de Educación Infantil e Educación Primaria, contribuíndo así a compatibilizar a vida laboral e familiar.

Horario: de 08:00 a 9:25 da mañá (posibilidade de acudir media acollida) . En setembro e xuño o horario é de 08:00 a 09:00.

 

Responsable e altas/baixas: administrador do centro.

Outros servizos