• Acollida Matinal

O colexio conta cun servizo de acollida matinal para os alumnos de Infantil e Educación  Primaria, contribuíndo así a compatibilizar a vida laboral e familiar.

Horario: de 08:00 a 9:25 da mañá. En setembro e xuño o horario é de 08:00 a 09:00.

Debido a continuidade do horario de septembre no curso 20-21, exténdese o horario de septiembre no resto de meses, tendo en conta a posibilidade de acudir á acollida completa (dende as 8:00h) ou media acollida (dende as 8:30h)

Responsable e altas/baixas: administrador do centro.

Outros servizos