• Blogs do Centro

En Infantil, cada curso ten o seu blog de aula.

3 Anos (4ºEI): https://pequenosgenioscreativos.blogspot.com/

 

4 Anos (5ºEI): https://abrindocaminosdeilusion.blogspot.com/

5 anos (6ºEI): http://lasclasesdemontseyelena.blogspot.com

Son os blogs das aulas de infantil. Mostran o día a día do que pasa dentro da aula, rincóns, recreos, carteleiras, proxectos, pais expertos…

En canto ás materias, temos varios blogs mantidos polos profesores de dita materia:

O blog do ambiente do baño (rotaciones de infantil) no que facemos un pouco de todo, experimentos, obradoiros…
Blog de educación física de primaria
Consiste nun recopilatorio, portfolio, de algunhas das actividades ou proxectos que se realizan nas materias de EPVA y Debuxo Técnico, ademáis de conter unha ligazón cos contidos teóricos de ditas materias. Ten a finalidade principal de que as mostras expostas lles puedan servir aos alumnos de exemplo ou contraexemplo cando van realizar unha actividade, á vez que sirve como exposición dixital de ciertos trabalos do alumnado.
Ligazón desde Lengua y Literatura españolas de 4º ESO.
Blog de Matemáticas para 4ºESO e Bacharelato