• Actividades Extraescolares

As actividades extraescolares son aquelas actividades que se desenvolven fóra da Xornada Escolar e nas que participa o alumnado que o desexa. A nosa intención é que a oferta destas actividades contribúa a facer realidade o obxectivo principal da escola salesiana: a atención e o desenvolvemento de todas as dimensións da persoa, por iso ata pretendemos que sexan actividades integradoras para favorecer o crecemento e a maduración de cada alumno e alumna.

Información xeral das actividades extraescolares:

DURACIÓN: Comenzan o 1 de outubro de 2023 e rematan o 31 de maio de 2023.

ALTAS/BAIXAS: O último día para darse de baixa nalgunha actividade sen prexuízo de perder a cota é o 30 de Outubro. A baixa deberá facerse por correo electrónico á dirección de Actividades Extraescolares a través da plataforma Educamos do Centro e cubrindo o documento de baixa en portería. As altas serán posibles sempre e cando haxa plazas na actividade.

CRITERIOS DE ADMISIÓN: Nas actividades con límite de praza, as prazas cubriranse seguindo os criterios de:

  • Por orde de inscrición en setembro do alumnado novo na actividade.

Outros servizos