Adaptación Programación ESO/BTO – Curso 2019/2020

82

Segundo as instruccións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidad Autónoma de Galicia, publícanse na páxina web do Centro as adaptacións das programacións didácticas da etapa de ESO e Bacharelato

Previous articleAdaptación Programación EP – Curso 2019/2020
Next articleFestas de María Auxiliadora 2020