Adaptación Programación EP – Curso 2019/2020

79

Segundo as instruccións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/2020, nos centros docentes da Comunidad Autónoma de Galicia, publícanse na páxina web do Centro as adaptacións das programacións didácticas da etapa de Educación Primaria

Previous articleEcos do Desfile Sustentable
Next articleAdaptación Programación ESO/BTO – Curso 2019/2020