• Proposta Educativa
 • Principios e criterios da acción educativa salesiana:

A Escola Salesiana basea a súa proposta educativa nas seguintes propostas e criterios:

 • É unha escola popular, libre e aberta a todas as clases sociais.
 • Coloca ao alumno no centro do feito educativo .
 • “Educa evanxelizando e evanxeliza educando”.
 • Preséntase como familia educadora.
 • Pon de relevo a personalización das relacións educativas.
 • Quere responder ás necesidades da zona.
 • Promove a solidariedade cos necesitados.
 • Fai realidade a participación corresponsable.
 • Acóllese ao financiamento público para facilitar a gratuidade.
 • O proceso educativo na escola salesiana:

Consideramos a escola como lugar privilexiado para a educación integral da persoa en todas as súas dimensións de acordo cunha visión humana e cristiá da vida. En consecuencia, axudamos ós nosos alumnos e alumnas a:

 • Descubrir e potenciar as súas capacidades:
  • Físicas (motricidade, habilidades sensoriais, expresión corporal, cultura física e deportiva).
  • Afectivas (autoestima, relacións interpersoais, madurez afectiva).
  • Intelectuais (memorización, análise, síntese, relación, sensibilidade estética, creatividade, …).
 • Desenvolver a súa dimensión socio-política (familia, lectura, e comprensión da realidade social, sociedade intercultural, sensibilidade social, sentido do
  traballo, cooperación, traballo, traballo en equipo, solidariedade, actitude de servizo…)
 • Desenvolver o seu sentido ético e transcendente mediante o cultivo de actitudes, e a adquisición de valores desde o coñecemento e a vivencia da
  mensaxe de Xesucristo.
 • Descubrir o propio proxecto de vida, mediante un ambiente educativo axeitado no que cada alumno e alumna atopen elementos que lles axuden a
  definir o seu estado de vida, o traballo ou profesión, a opción sociopolítica e a súa opción relixiosa.
 • O estilo da escola salesiana:

A Escola Salesiana desenvolve a súa labor educativa co espírito e o método de Don Bosco caracterizado por:

 • O criterio preventivo.
 • O ambiente educativo.
 • A relación educativa persoal.
 • A “ presenza- asistencia” animadora dos educadores.
 • A oferta respectuosa dunha experiencia de fe.
 • As propostas de compromiso cristián.

Don Bosco, co seu Sistema Preventivo, realiza unha achega orixinal á acción educativa; “este sistema baséase plenamente na razón, na relixión e no amor”.

 • Desde a razón: valoramos a persoa, a vida, as realidades terreais e o esforzo humano desde unha actitude positiva.
 • Desde a relixión: actuamos con respecto, favorecemos o encontro con Deus, acollemos o ben e a verdade que latexa en cada un…
 • Desde o amor: acollemos incondicionalmente a todos, facemos propostas educativas, traducimos o amor en signos visibles, nun ambiente de ledicia.
 • A comunidade educativo-pastoral:

Comprometémonos na construción e maduración da Comunidade Educativopastoral:

 • Comunidade, porque implica, en clima de familia, ao alumnado, ás familias e aos educadores.
 • Educativa, porque axuda a madurar a cada un dos seus membros.
 • Pastoral, porque acompaña cara o encontro con Cristo.
 • O profesorado na comunidade educativa:

O traballo dos profesores e profesoras desenvólvese na Comunidade Educativo-Pastoral. A súa palabra, testemuño, alento, axuda, consello, corrección amigable e experiencia son claves no desenvolvemento do proceso educativo. Entre os trazos máis significativos do profesorado da nosa escola destacamos:

 • A profesionalidade.
 • A coherencia persoal.
 • A actitude educativa e a sensibilidade pola condición xuvenil.
 • Unha forte simpatía cara a San Xoán Bosco.
 • A capacidade de educar desde o positivo.
 • A apertura á transcendencia.

Os profesores e profesoras da nosa escola:

 • Son ante todo educadores.
 • Establecen unha relación franca e de colaboración cos compañeiros e compañeiras.
 • Están no medio dos mozos cunha presenza activa e amigable.
 • Desempeñan un papel decisivo na aplicación e avaliación do proxecto educativo.
 • Corresponsabilízanse activamente na xestión do centro.

Síntesis do caracter propio

Documento resumen do caracter propio das escolas salesianas.

Proposta Educativa

Díptico resumen da proposta educativa das escolas salesianas