• Plurilingüismo

No centro Salesianos San Xoán Bosco temos moito interese por impulsar as linguas estranxeiras. Dende esta perspectiva, estamos a levar a cabo as seguintes iniciativas:

 • Inglés en Educación infantil.
 • Formamos parte da rede de Centros Plurilingües en Educación Primaria, tendo plástica en inglés de 1º a 6º EP.
 • Seccións bilingües en Educación Secundaria, na materia de EPV en inglés.
 • Auxiliares de conversa nas etapas de Primaria, Secundaria e Bacharelato.
 • Viaxes ao Reino Unido en 6º EP e 1º ESO (aloxamento en residencia) e 3º-4º ESO (aloxamento en familias).
 • Vamos ao teatro todos os anos a ver unha obra en inglés, todas as etapas, adaptada á idade e nivel dos nosos alumnos. Tamén en francés na etapa de secundaria.
 • Actividades en inglés durante algúns recreos.
 • Somos centro examinador dos exames oficiais de Cambridge e centro autorizado de Trinity. Todos os alumnos que o desexen poden presentarse a estes exames no noso centro.
 • Oferta de clases de inglés no Programa Avanzado de Idiomas Salesiano (PAIS), con profesorado nativo e filólogo, en grupos reducidos (máximo de 8 ou 9). O obxectivo deste programa é  aprender e expoñerse á lingua para certificarse cos exames de Cambridge e Trinity segundo os niveis do marco común europeo de Linguas.

Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and customize elements as you desire.

Exámenes y preparación de pruebas de idiomas

There is nothing to show here!
Slider with alias ote_exam not found.

 • Evolución en nuestro centro de las secciones bilingües y el plurilingüismo

Desde nuestro Centro se empezó a apostar por el inicio paulatino del aprendizaje de la lengua inglesa en edades tempranas en el curso 2005/2006 con el “Proyecto de Anticipación de la lengua extranjera en el segundo ciclo de Educación Infantil”.

Desde una perspectiva de inmersión lingüística, apostamos por la creación de secciones bilingües en el área de Plástica:

 • 2008/2009: en los cursos 1º, 2º e 3º de Educación Primaria.
 • 2009/2010: 4º EP.
 • 2010/2011: 5º EP.
 • 2011/2012: 6º EP.

Respecto al área de E.P.V.A:

 • 2011/2012: 3º E.S.O.
 • 2014/2015: 1º E.S.O.

Respecto al área de Proyecto Interdisciplinar en 1º de ESO, desde o curso 2012-2013 hasta el 2014-2015. Esta materia desaparece con la LOMCE.

En el curso escolar 2010/2011 formamos parte de la red e centro plurilingües empezando por el 1º curso de Educación Primaria, en 2011/2012en 2º de Educación Primaria, en 2012/2013 seguimos con 3º de Educación Primaria, en 2013/2014 en 4º de Educación Primaria, en 2014/2015 en 5º de Educación Primaria y en el curso 2015/2016  en 6º de Educación Primaria y formamos parte de la red de centros plurilingües también en la etapa de Secundaria, con las materias de EPVA y oratoria.