• Departamento de Lingua e Literatura

É o equipo de estudo, investigación e asesoramento, formado polos profesores que imparten áreas de letras. A súa misión é coordinar os contidos e metodoloxías destas materias e intercambiar experiencias didácticas.

Coordinador: Ramón Vilá.

Compoñentes:

  • Mª Elvira Amado López
  • Antonio Berciano Berciano
  • Rebeca Blas Pena
  • Lydie Andrée Emilie Borra
  • Eva Díaz Rodríguez
  • Gerardo Morano Díaz
  • Montserrat Nolasco Rodríguez
  • Marina Souto Fernández
  • Ramón Vilá San Claudio.