• Departamento de Humanidades y CCSS

É o equipo de estudo, investigación e asesoramento, formado polos profesores que imparten áreas de humanidades e ciencias sociais. A súa misión é coordinar os contidos e metodoloxías destas materias e intercambiar experiencias didácticas.

Coordinador: Constantino de la Varga.

Compoñentes:

  • Antonio Berciano.
  • Angel Sanluís.
  • Helena Pena.
  • Mauricio Paniagua.
  • Mateo González.