• Departamento de Ciencias

É o equipo de estudo, investigación e asesoramento, formado polos profesores que imparten áreas de ciencias. A súa misión é coordinar os contidos e metodoloxías destas materias e intercambiar experiencias didácticas.

Coordinadora: Juan Ramón Pereira López

Compoñentes:

  • Carlos Paz Flores
  • Pedro Sánchez Arjona
  • Magdalena Tomé Lojo
  • Oliva Mª Marqués Artalejo
  • Ana Domínguez López
  • Fabiola Castro Calvo
  • Juan Ramón Pereira López
  • Rubén Fernández Santiago
  • Luis Manuel Pernas Goy