• Departamento de Ciencias

É o equipo de estudo, investigación e asesoramento, formado polos profesores que imparten áreas de ciencias. A súa misión é coordinar os contidos e metodoloxías destas materias e intercambiar experiencias didácticas. Coordinadora: Estela Veiga.

Compoñentes:

  • Alberto Gracia.
  • Ana Domínguez.
  • Rubén Fernández.
  • Oliva Marqués.
  • Carlos Paz.
  • Pedro Sánchez.
  • Magdalena Tomé.
  • Justiniano Vecino