• Equipos y Comisiones

Os profesores do Colexio están organizados en diferentes comisións e equipos para coordinar os distintos aspectos da vida colexial. Para este curso as comisións formadas e os seus integrantes son:

 • Equipo de Calidade

É o encargado de organizar, desenvolver e avaliar o sistema de xestión da calidade no Centro. Coordinador: Diego Portos. Compoñentes: Equipo directivo do centro.

 • Equipo de Dinamización Lingüistica

O obxectivo fundamental é o de favorecer e coordinar as labores de divulgación e uso da lingua galega. Por isto, este equipo céntrase en que o galego estea presenta na rutina do centro, para que nos sintamos orgullosos da nosa lingua e lle demos un uso de prestixio, desvinculándoa dos prexuízos aínda vixentes. Esto é o que pretende formular neste plano o equipo de Dinamización da Lingua Galega, os obxectivos polos que traballan, as actividades que propoñen para conseguilo e a xente que se encarga de dinamizar esa consecución. Coordinadora: Eva Díaz.

Compoñentes:

 • María José Fernández (Representante de Educación Infantil).
 • Vanesa Alonso (Representante de Educación Primaria).
 • Mercedes Martínez (Representante de Educación Primaria).
 • Elvira Amado (Representante de Educación Secundaria).
 • Gerardo Morano (Representante de Educación Secundaria).
 • Rebeca Blas (Representante de Educación Secundaria).
 • Alumnos (pendente)
 • Comisión de Convivencia

O Observatorio da Convivencia é un órgano colexiado para reflexionar e investigar en relación co estado de convivencia no centro e deseñar estratexias que deban adoitarse para o fomento da cultura da paz e para mellorar o clima da convivencia escolar. Presidenta: Pilar Sanjurjo (Directora Titular).

Compoñentes:

 • Pilar Sanjurjo (Orientadora)
 • Nashira Spósito (Profesora)
 • Elena Álvarez (Profesora)
 • Magdalena Tomé (Profesora)
 • Alberto Gracia (Profesor)
 • Patricia Pérez (Profesora)
 • Loly Domínguez (Profesora)
 • Pablo Blanco (Persoal non docente; Pai)
 • Emma Mateos (Nai)
 • Alumnos (pendente)
 • Comisión de Innovación Pedagóxica

Ten como misión dinamizar e coordinar novas metodoloxías e promover a innovación pedagóxica no proceso educativo pastoral dos nosos alumnos/as. Coordinadora: Ana Domínguez.

Compoñentes:

 • Montserrat Rubio (Representante de Educación Infantil).
 • Belén Losada (Representante de Educación Primaria).
 • Marta Nespereira (Representante de Educación Primaria).
 • Ángel Sanluis (Representante de Educación Secundaria-Bachillerato).
 • Equipo de Comunicación

Ten como misión dinamizar e coordinar o plan de Comunicación do centro. Coordinador: Rubén F. Santiago.

Compoñentes:

 • Alba Gómez Edreira (Representante de Educación Infantil).
 • Cristina Gil (Representante de Educación Primaria).
 • Diego Portos (Representante de Educación Primaria).
 • Oliva Marqués (Representante de Educación Secundaria).
 • Fabiola Castro (Representante de Educación Secundaria).
 • Comisión TIC

Ten como misión dinamizar e coordinar o plan TIC do centro. Coordinador: Juan Pereira.

Compñentes:

 • Enrique Carretero García (Representante de Educación Primaria).
 • Marcos Vázquez Iglesias (Representante de Educación Primaria).
 • Pedro Sánchez Arjona (Representante de Educación Secundaria).
 • María Vázquez (Representante de Educación Infantil).
 • Comisión de Plurilingüismo

Ten como misión promover e coordinar diferentes iniciativas que favorecen o uso das linguas estranxeiras no noso centro. Coordinadora: Mercedes Señarís.

Compoñentes:

 • Carmen Conde.
 • María Roca.
 • Emilio Cousillas.
 • Ramón Vilá.
 • Oliva Marqués.
 • Marina Souto.
 • Elvira Amado.
 • Alejandra Núñez