• Equipo Directivo

É o órgano colexiado de goberno e xestión que ten como misión fundamental a animación e coordinación da acción educativo-pastoral do Centro.

  • Directora: Pilar Sanjurjo.
  • Xefe de Estudos de Infantil e Primaria: Diego Portos.
  • Xefe de Estudos de Secundaria e Bacharelato: Gerardo Morano.
  • Administrador: Daniel Hilario.
  • Secretario: Antonio Berciano.
  • Coordinador de Pastoral: Luis M. Pernas.
  • Orientadora: Pilar Sanjurjo.
  • Coordinador de Calidade: Diego Portos.