• Consello Escolar

É o órgano de participación de toda a Comunidad Educativa do centro.

Presidente:

 • Pilar Sanjurjo Pose

Representantes da Entidade Titular:

 • Francisco Xabier Blanco Vilar
 • Vicente de Blas
 • Antonio Berciano Berciano

Representantes dos profesores:

 • María Suárez Díaz
 • Marta Nespereira Rodríguez
 • Carlos Paz Flores
 • Xabier Carrajo Carrajo

Representantes dos pais-nais:

 • Juan Antonio Díaz Pet
 • Mª Concepción Alonso Cortizo
 • Olga Ruiz (ANPA)
 • Beatriz Raso López

Representantes dos alumnos:

 • Yewubneh Sánchez Arén
 • Marcos Amarelo

Representante do P.A.S.:

 • Marta Carrera Mosquera