• Consello Escolar

É o órgano de participación de toda a Comunidad Educativa do centro.

Presidente:

 • Mauricio Paniagua Lozano

Representantes da Entidad Titular:

 • Ulpiano Pérez Fernández
 • Félix Urra Mendía
 • Justiniano Vecino Vecino

Representantes dos profesores:

 • Mª José Fernández Cervera
 • Mª Luz Fernández Amado
 • Eva Díaz Rodríguez
 • Carmen Nashira Spósito Prado

Representantes dos pais:

 • Mª Arlect Calvelo García
 • Mª Emma Mateos Díaz
 • Begoña Cuñado Fernández (ANPA)
 • Carlos Varela Sánchez-Caballero

Representantes dos alumnos:

 • Lucía Lama Muíño
 • Cecilia Sol Pérez Vizoso

Representante do P.A.S.:

 • José María González Goas